ایران ما به دلیل دارا بودن تاریخ طولانی و همچنین اقوام و فرهنگ های مختلفی که در آن زندگی می کنند دارای پیشینه هنری درخشانی است.

اقوام ایرانی در جغرافیای مختلف با شرایط اقلیمی گوناگون هنرهای دستی فراوانی را ابداع کرده اند.

هدف مرکز خرید آذین مال در مسیر بهبود تجربه خرید آنلاین صنایع دستی با فراهم آوردن بستر آنلاین در تلاش است فرهنگ و هویت ایرانی را نشان و این هنر بومی کشور را گسترش دهد.